Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

Hieronder zullen wij enkele specialisaties in het bijzonder toelichten. Indien u meer informatie hierover of over de andere gevolgde cursussen wenst, kunt u hierover contact met ons opnemen.

Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt bij stem- en slikstoornissen. Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren (musculi) en de invloed hiervan op de larynx (het strottenhoofd). De larynx bestaat uit diverse structuren die onderling aan elkaar vastzitten met ligamenten en spiertjes. Hiernaast hangt de larynx los in de hals en deze wordt enkel op de plek gehouden met spieren aan de benige structuren zoals het borstbeen, de schedel, de onderkaak en de wervels in de nek. Door deze constructie is de spanning van de spieren zeer bepalend voor de stand van de larynx. Hierdoor kan een verkeerde spanning (tonus) van de spieren leiden tot klachten m.b.t. de beweeglijkheid van de larynx.

Prelogopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen is prelogopedie, ook wel preverbale logopedie genoemd. Als een baby of jong kind problemen heeft met eten van een lepel, met het kauwen van eten of het drinken uit een fles, beker of borst kan prelogopedie een oplossing bieden. Deze problematieken kunnen ontstaan doordat de spieren niet voldoende onder controle zijn of omdat het kind afwijkende voedingsreflexen heeft. Met name in de eerste levensjaren is het belangrijk dat hier aandacht aan gegeven wordt. Tijdens de behandeling let de logopedist onder andere op de aan- of afwezigheid van reflexen en of deze afwijken. De behandeling kan gestart worden na de verwijzing van een huisarts of kinderarts.

Dyslexiebehandeling via aan DBC-traject

Indien een kind wordt gediagnosticeerd met “ernstige enkelvoudige dyslexie” komt hij/zij in aanmerking voor behandeling middels de DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Binnen de DBC heeft het kind recht op intensieve zorg waarin de GZ-psycholoog, de leerkracht en de logopedist nauw samenwerken. Deze zorg vereist een specialisatie binnen dyslexie. Drie van onze medewerkers beschikken over deze specialisatie en hebben inmiddels al geruime tijd ervaring hiermee.