Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

Wij zijn logopedisten en houden ons voornamelijk bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein.

Hiernaast helpen wij ook mensen met slikproblemen, ademhalingsstoornissen of een vervelend gevoel in de keel en/of nek. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden op al deze gebieden.

Onze logopedisten

Noëlle Boosten – van Wersch

Logopedist/praktijkhouder

Hallo, mijn naam is Noëlle Boosten – van Wersch. Ik ben in 2005 afgestudeerd op Zuyd Hogeschool. Daarna heb ik in verschillende praktijken gewerkt in België, Duitsland en ten slotte in Nederland. Ik heb in 2009 de praktijk van mijn werkgever Gerry Frings mogen overnemen en sindsdien ben ik trotse praktijkeigenaar van Logopediepraktijk van Wersch. Ik vind de diversiteit van ons vak het allerleukst. Ik werk op verschillende plekken, behandel volgens verschillende methodieken en zie elk half uur een nieuw gezicht. Dit maakt het werk zo bijzonder.

Ik heb veel affiniteit met kinderen met spraak- en taalproblematiek. Daarnaast ben ik ook pre-verbaal logopedist en behandel ik dus baby’s en dreumesen. Ik heb in mijn jarenlange carrière verschillende cursussen kunnen volgen zoals eet- en drinkproblemen, PROMPT 1&2.

Naast het runnen van deze mooie praktijk, het behandelen van onze lieve cliënten en het ondersteunen van mijn medewerkers, ben ik ook lid van de kwaliteitskring die sinds vorig jaar in onze praktijk samen komt. Hier worden nieuwe ontwikkelingen, methoden en vraagstukken op de voet gevolgd. Dit zorgt ervoor dat ik op de hoogte blijf van de huidige situatie en dat ik in contact kom met anderen uit het werkveld.

Ik ben aanwezig van maandag tot en met vrijdag.

Cesca Cortjens – van Eekeren

Logopedist

Hi! Mijn naam is Cesca Cortjens – van Eekeren. Ik woon samen met mijn gezin in Maastricht. In 2018 ben ik afgestudeerd als logopedist aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Ik kon vrijwel direct na mijn afstuderen bij logopediepraktijk van Wersch aan de slag. Ik werk hier sindsdien dan ook met veel plezier. Ik vind het ontzettend fijn om met allerlei verschillende vraagstellingen, problematieken en methodes aan de slag te gaan. Dit zorgt ervoor dat ik creatief, flexibel en pro-actief moet blijven. Dit zorgt voor veel variatie in een werkdag, waarbij ik met veel mensen mag samenwerken. Elke dag bevat wel iets bijzonders.

Ik heb veel affiniteit met kinderen met spraak- en taalproblematiek. Daarnaast behandel ik ook volwassenen op het gebied stem-, slik- en spraakproblemen. Ik heb sinds mijn afstuderen jaarlijks meerdere nascholingen mogen volgen om mijn kennis te vergroten. Ik heb onder andere de cursussen; Meer dan Larynxmanipulatie, Dyslexie & Vreemde talen, Schisis en logopedie, Spraakontwikkelingsdyspraxie, Kinesiotaping in de praktijk, stem door de jaren heen, dysfagie , cranio mandibulaire dysfunctie en PROMPT 1 & 2 gevolgd.

Ook ben ik lid van een kwaliteitskring die plaatsvindt bij ons in de praktijk. De kwaliteitskring komt meerdere malen per jaar bij elkaar, waarbij verschillende logopedisten uit de regio samen komen om problematieken, behandelmethoden en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Zo leer je van en met elkaar.

Ik ben aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag.

Gaby Biesmans – Vis

Logopedist

Hallo allemaal! Mijn naam is Gaby Biesmans – Vis. Ik woon samen met mijn gezin in Brunssum. In 2013 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. In 2012 heb ik stage gelopen binnen deze praktijk. Ik was dan ook blij dat ik na mijn afstuderen hier mocht komen werken!

Ik heb veel affiniteit met het werken met kinderen met taal-spraakproblematiek. Hierin heb ik meerdere nascholingen gevolgd. Ik heb o.a. de cursussen “Hodson & Paden”, “PROMPT1” en “communicatieve taaltherapie” gevolgd om mijn kennis op het gebied van taal en spraak te vergroten.

Het leukste aan het werken binnen een praktijk vind ik de variatie; geen enkel kind en problematiek is identiek. Hierdoor is geen enkele werkdag hetzelfde! Verder vind ik een goede samenwerking tussen de logopedist, ouder en school belangrijk. Door een goede samenwerking komen we sneller bij het gewenste resultaat.

Ik ben lid van een kwaliteitskring: Kwaliteitskring Parkstad. De kwaliteitskring is een 6 jaarlijkse bijeenkomst, waarbij verschillende logopedisten uit de regio samen komen om problematieken, behandelmethoden en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.

Ik ben op dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig.

Angelique Fisher

Logopedist

Ik ben Angelique Fischer. Ik woon samen met mijn man en twee dochters in Kerkrade. Sinds 2018 ben ik na een omscholing afgestudeerd op Zuyd Hogeschool en begonnen als logopedist en wel meteen binnen deze leuke praktijk.

Vanaf het moment dat mijn meiden naar school gingen, hielp ik graag mee op school en vond ik het fijn om een aandeel te hebben in het leerproces van de leerlingen. Op het moment dat er op mijn voorgaande baan steeds meer gedigitaliseerd werd en daardoor de mogelijkheid bestond dat ik ontslagen zou worden, besloot ik mij te laten omscholen tot logopedist. Nu kan ik de kinderen die moeite hebben met taal net dat beetje extra geven waardoor ze misschien wel hun grote dromen waar kunnen maken. Ik werk dan ook het liefst met kinderen, maar werk ook zeker graag met volwassenen. Wat is er tenslotte fijner voor zowel kind of volwassene dan dat je je talig goed kunt behelpen in alle situaties waar je in terecht kunt komen.

Iedere cliënt is uniek en daarom vind ik het ook belangrijk dat mijn behandeling dan ook afgestemd moet zijn op de cliënt. Wat heeft hij/zij nodig om uiteindelijk goed te kunnen spreken, lezen, schrijven, begrijpen, duidelijk te kunnen verwoorden wat hij/zij wil. Samen met de cliënt – of in mijn geval vaak met de ouders bij de jonge kinderen – wordt overlegd waar de focus ligt, om zo zorg op maat te bieden. De afgelopen jaren heb ik al heel wat ervaring opgedaan in het werken met peuters, kleuters, basisschoolleerlingen en middelbare scholieren.

Om mijn kennis en kunde op peil te houden en uit te breiden, volg ik regelmatig cursussen, bekijk ik webinars en overleg ik met collega’s. Ten slotte ben ik ook nog kwaliteitskringbegeleider van de kwaliteitskring die plaatsvindt in onze praktijk. Wij komen 6 keer per jaar met een groep logopedisten samen om ons te verdiepen in een onderwerp gerelateerd aan ons werkveld en om ervaringen uit te wisselen. Om op de hoogte te blijven van alle veranderingen die kunnen voorkomen binnen het logopedisch veld ben ik lid van de NVLF – de beroepsvereniging voor logopedisten.

Ik werk op dinsdag, woensdag en donderdag.

Wordt jij onze nieuwe collega?

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste, leergierige en hardwerkende collega die ons team komt versterken.

Kijk op onze vacature pagina voor alle informatie.