Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

Taal

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Wanneer iemand problemen heeft met taal staat dit een goede communicatie in de weg…

Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen en problemen met het functioneren in de samenleving. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie.
Mensen zijn overigens de enige levende wezens op aarde die met taal communiceren.

De belangrijkste taal georiënteerde stoornissen zijn:

  • De taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
  • Afasie: het verlies van taalvermogen na een hersenbloeding of beroerte, of na een hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval, operatie of ziekte.
  • Lees-en schrijfstoornissen: lezen en schrijven zijn, evenals horen en spreken, vormen van taal. Stoornissen op dit gebied zoals dyslexie vallen dus ook onder taalstoornissen.
  • Het meertalig opgroeien kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.
  • Taalstoornissen bij dementie waardoor deze progressief zijn.

Afhankelijk van de stoornis wordt de therapie gericht op het verbeteren of vergroten van de taalcapaciteiten en/of er worden adviezen en hulpmiddelen verstrekt.