Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

Onze specialisaties

Om een beeld te geven van onze diverse specialisaties staan diverse gevolgde cursussen hieronder opgesomd:

Taal/spraak:

 • Metaphon articulatietherapie
 • Hodson en Paden articulatietherapie
 • Oro-MyoFunctionele Therapie
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar

Dyslexie/lezen/schrijven:

 • Connect Klanken/Letters
 • Connect Woordherkenning
 • Connect Vloeiend lezen
 • Ralfi-lezen
 • Dyslexie: praktisch van A tot Z
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen
 • Dyslexie voor medebehandelaars
 • Taal in Blokjes
 • Dyslexie Herkenning onderzoek en behandeling

Slikken/stem:

 • Cursus Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen (prelogopedie)
 • Dysfagie
 • Meer dan larynxmanipulatie!
 • Stemtherapie bij beroepssprekers
 • Complete Vocal Technique (CVT) voor logopedisten

Overige:

 • Depressie bij ouderen
 • Coachend kom je tot gedragsverandering
 • Bijwonen beurs communicatiehulpmiddelen
 • Executieve functies en logopedie
 • BHV EHBO en brandpreventie
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie