Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

Onze specialisaties

Om een beeld te geven van onze diverse specialisaties staan diverse gevolgde cursussen hieronder opgesomd:

Taal/spraak:

 • Metaphon articulatietherapie
 • Hodson en Paden articulatietherapie
 • PROMPT 1 & 2
 • Schisis en Logopedie
 • Spraakontwikkelingsdyspraxie
 • Oro-MyoFunctionele Therapie
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
 • Nederlands met gebaren met Peuters

Auditieve verwerking:

 • Connect Klanken/Letters
 • Connect Woordherkenning
 • Connect Vloeiend lezen
 • Ralfi-lezen
 • Dyslexie: praktisch van A tot Z
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen
 • Dyslexie voor medebehandelaars
 • Taal in Blokjes
 • Dyslexie & Vreemde talen

Logopedie bij volwassenen:

 • Meer dan Larynxmanipulatie
 • Kinesiotaping in de praktijk
 • Stem door de jaren heen
 • Cranio mandibulaire dysfunctie
 • Dysfagie

Overige:

 • Depressie bij ouderen
 • Coachend kom je tot gedragsverandering
 • Actief leren bij het jonge kind
 • Executieve functies en logopedie
 • De kracht van het spel binnen de therapeutische begeleiding van rekenzwakke kinderen
 • Vroegsignalering autisme bij jonge kinderen
 • Bijwonen beurs communicatiehulpmiddelen
 • Bijwonen Suus en Luukdag
 • Bijwonen stemcongres PEVOC
 • Bijwonen NVLF congres
 • Basistraining KwaliteitsKringBegeleider
 • BHV EHBO en brandpreventie
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie