Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

Gehoor

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is, anders word je afhankelijk van liplezen, een goede concentratie en het herkennen van klanken…

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is.

  • Je moet horen wat een ander zegt.
  • Wat je zelf zegt moet worden gehoord om goed te kunnen spreken (bijvoorbeeld als voorwaarde voor articulatietraining).
  • Op het gehoor klanken kunnen herkennen en weten welke letter bij welke klank hoort, zijn belangrijke voorwaarden  voor het leren lezen.

Problemen met het gehoor moeten altijd door een KNO-arts worden vastgesteld. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een middenoorontsteking of (aangeboren) slechthorendheid. Door gehoorproblemen kunnen er bij kinderen problemen ontstaan op het gebied van de spraak en/of taal en bij volwassenen kan dit de verstaanbaarheid negatief beïnvloeden.

Bij kinderen onderzoekt de logopedist of én hoe groot de taal- en spraakachterstand bij het kind is. Zij kijkt zowel naar het begrijpen als het uiten van taal. De logopedische behandeling is gericht op het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak, het geven van specifieke hoortraining en het leren spraakafzien (liplezen). Dit gebeurt zoveel mogelijk in een spelsituatie. Daarnaast wordt er ook veel aandacht geschonken aan het coachen van het gezin in het communiceren met kind met gehoorproblemen.

Bij volwassenen richt de therapie zich op het aanleren van een goede luisterhouding naar het eigen spreken, het leren van spraakafzien en het coachen van de naasten.