Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

Eten & drinken

Eten en drinken is een complex proces waarbij tal van spieren betrokken zijn: hand- en armspieren, gelaats- en kaakspieren, de tong, de keel en de slokdarmspieren. Bij de onderstaande problemen op het gebied van ‘slikstoornissen’ kan logopedische begeleiding zinvol zijn:

  • Speekselverlies en verslikken door een spierzwakte (vaak door ouderdom).
  • Gehemeltespleet/schisis: Wanneer een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet problemen geeft met het voeden en/of spreken.
  • Eet- en drinkstoornissen bij kinderen/volwassenen met hersenletsel: Wanneer door de afwijkende werking van de hersenfuncties, er problemen zijn met betrekking tot de mondfunctie.
  • Preverbale logopedie: Waarbij baby’s en peuters hinder ondervinden bij het toelaten van een voorwerp (bijv. lepeltje) in de mond of wanneer de overgang van fles- naar vast voedsel een probleem vormt.

Bij slikproblemen kan onder andere aandacht worden geschonken aan verbetering van de houding, aan het trainen van de spieren die een rol spelen bij het slikproces en het laten wennen aan bepaalde structuren. Samen met de logopedist kan de patiënt leren hoe hij/zij de kans op verslikken zo klein mogelijk kan maken. Verandering van de voedselconsistentie (bijvoorbeeld het indikken van dranken) of aangepast drinkgerei zoals speciale bekers of rietjes kunnen hierbij helpen.