Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

Wordt mijn zorg wel vergoed?

De behandeling wordt geheel vergoed door uw zorgverzekeraar, maar valt bij volwassenen binnen het eigen risico (dit varieert per verzekering) waardoor u soms een bedrag zelf moet betalen. Hiernaast moet er meestal van tevoren een machtiging bij een dokter worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld en worden vergoed vanuit het basispakket.

Bij de eerste afspraak zal hierover uitleg worden gegeven en zal een contract met afspraken hierover worden getekend.

Betreft de behandeling een DBC(Diagnose-BehandelCombinatie)-traject, zoals bij bijvoorbeeld dyslexie, dan worden de behandelingen eveneens vergoed, maar vanuit een ander traject.