Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Wij zijn allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werken ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Wij zijn allround opgeleid, hebben ruime ervaring en volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.

Bovendien heeft onze praktijk op maandag 15 december 2014 als eerste logopediepraktijk in Zuid-Limburg met een goed resultaat de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie doorlopen. Ook in 2016 hebben we de tweede versie succesvol afgerond.

De kwaliteitstoets logopedie kan gezien worden als een kwaliteitsinstrument waarmee de verschillende kwaliteitsaspecten van de logopedische behandeling (dossiervorming) en de praktijkvoering inzichtelijk worden gemaakt. De kwaliteitstoets logopedie die ontwikkeld is door de NVLF, is onderdeel van het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis en de Friesland. Onder de audit vielen dossiers van alle praktijklocaties, waarbij 100% als conform getoetst is. De audit werd afgenomen door de auditors vanHCA. De afname van deze toets is onderdeel van de continue kwaliteitsverbetering binnen Logopediepraktijk van Wersch en wordt eenmaal per twee jaar herhaald. Met het behalen van deze audit staat vast dat Logopediepraktijk van Wersch voldoet aan alle kwaliteitseisen die voor u als cliënt van belang zijn.