Tel: 045-572 76 95
E-mail: info@logopedievanwersch.nl

Wat doet een logopedist?

Een logopedist werkt aan verschillende problematieken zoals articulatie, taal, auditieve verwerking, slikken, ademhaling en stem. Bij een nieuwe aanmelding wordt eerst de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er een beeld gevormd van de situatie.

Daarna zal er onderzoek plaatsvinden, waarna besloten wordt wat de beste aanpak is. Dit zal in overleg met de ouders/cliënt gebeuren. De behandeling zal dan worden opgestart met veelal een frequentie van één keer per week 30 minuten.

Er zal tussentijds geëvalueerd worden of de behandeling aanslaat, indien dit niet zo is zal de aanpak worden aangepast.

In de meeste gevallen zal er na zes maanden een herhalingsonderzoek plaatsvinden, waarna opnieuw beoordeeld wordt of logopedie noodzakelijk is.